PROJECTS

Ysgol y Moelwyn – Astudiaeth ar gefndir a hanes Hedd Wyn a naws y cyfnod yr oedd yn byw ynddo

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Our Idea:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - LogoBydd disgyblion yn dysgu, ac yn ennill dealltwriaeth ac empathi am:

-       Naws cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.

-       Emosiynau a thensiynau cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.

-       Digwyddiadau llinell amser allweddol y cyfnod o fewn y gymuned leol.

-       Hanes a bywyd Hedd Wyn.

-       Cymodi ar sail ein profiadau o’r gorffennol.