PROJECTS

Ysgol Gyfun Ystalfera – Cofio’r Cewri

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Our Idea:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Cofio’r Cewri – Ymchwil i, a hysbysu cyfraniadau cyn ddisgyblion a’r cylch yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd y dysgwyr yn dysgu am brofiadau pobl o’u hardal yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda ffocws ar hanes teuluoedd ac ymchwil i gofeb ysgol. Fel rhan o’r dysgu byddant yn dod i ddeall yn well amodau yn ystod y rhyfel a rhesymau pam aeth filwyr i ymladd, eu profiadau, a’r effaith ar gymunedau lleol. Bydd ymweliad i Feysydd y Brwydro gan gynnwys Ypres ac ardal y Somme yn rhan allweddol o hyn.

Yn dilyn hyn byddwn yn ymweld ag ardaloedd y brwydro yng ngwlad Belg a Ffrainc. Bydd y daith yn cynnwys mynychu seremoni ‘Last Post’ yn Ypres ynghyd ag ymweliad i fedd Hedd Wyn. Yna byddwn yn symud ymlaen i ardal y Somme gan ddysgu am brofiadau’r Gatrawd Gymreig yng Nghoed Mametz ag ymweliad i Gofeb Thiepval.