PROJECTS

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd – Taith addysgiadol i Ffrainc a Gwlad Belg

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Our Idea:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - LogoYmweld â mannau o bwys yn hanes y Rhyfel Byd Cyntaf, er enghraifft Tyne Cot, Thiepval a Vimy Ridge. Bydd y daith hefyd yn ffocysu ar hanes y Cymry e.e. Cofeb newydd y Cymry, Coed Mametz a bedd Hedd Wyn.

Y dysgwyr fydd yn cymryd rhan: Dysgwyr Blwyddyn 9 Medi 2015 – tua 53 o ddysgwyr. Dysgwyr Blwyddyn 9 2016 – tua 55 o ddysgwyr.

Amlinelliad o’r gweithgareddau gydag amserlen fras: Bydd y dysgwyr yn derbyn cyfle i fynd i amgueddfa Passchendale i ddysgu am effaith y frwydr ar y milwyr a ddaeth o bob rhan o’r byd. Mae’r amgueddfa yn ffocysu ar agweddau gwahanol o’r rhyfel a fydd yn cyfoethogi dealltwriaeth y dysgwyr ar ôl iddynt ddysgu am y Rhyfel yn eu gwersi Hanes.

Dyddiad gorffen arfaethedig: Rhagfyr 2016.

Cysylltiadau cymunedol: Bydd gan y disgyblion cyfle i ymchwilio/darganfod milwyr lleol sydd wedi eu claddu yn yr ardaloedd rydym yn ymweld.

Canlyniadau/gwaddol?: Dealltwriaeth lawnach o realiti rhyfel ac effaith hyn ar y milwyr, teuluoedd a’i chartrefi.