PROJECTS

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni – Beth oedd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar deuluoedd ardal Caerffili?

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Bydd y dysgwyr yn dysgu am brofiadau pobl o’u hardal yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn dod i ddeall y cyfnod yn well. Byddant yn meithrin cysylltiadau gyda’r gymuned ac yn cyfrannu tuag at arddangosfa gyhoeddus yn Nhŷ Weindio Tredegar Newydd fydd ar agor i’r cyhoedd.

Y dysgwyr fydd yn cymryd rhan: Disgyblion blwyddyn 9 2014 (tua 200 o ddisgyblion)

Amlinelliad o’r gweithgareddau gydag amserlen fras:

1.         Disgyblion yn mynd ar daith i gofgolofnau Caerffili a Phengam i astudio enwau’r milwyr ac i ddewis unigolion i astudio (Medi 2014)

2.         Disgyblion o bob dosbarth blwyddyn 9 i ymchwilio unigolion lleol gwahanol oedd yn rhan o’r Rhyfel Byd Cyntaf a chreu arddangosfa yn yr ysgol o’u gwaith (Hydref 2014)

3.         Disgyblion i ymweld â Thŷ Weindio Tredegar Newydd i astudio’r arddangosfa Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf ac i gymryd rhan mewn gweithdai dehongli hanesyddol (Tachwedd 2014)

4.         Grwpiau bach o ddisgyblion i fynd i gyfweld gydag aelodau’r gymuned sydd wedi cael eu heffeithio gan y Rhyfel Byd Cyntaf a chreu ffilm o’u darganfyddiadau. Cyflwyno’r ffilm i Dŷ Weindio Tredegar Newydd i ychwanegu at yr arddangosfa Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf. Gwahodd y cyhoedd i ddod i weld y ffilm (Ionawr 2014).

Cysylltiadau cymunedol: cydweithio gyda Thŷ Weindio Tredegar Newydd, ymweld â chofgolofnau, ymchwilio milwyr lleol, cyfweld â phobl yn y gymuned sydd wedi’u heffeithio gan y Rhyfel Byd Cyntaf, creu arddangosfa a chroesawu’r cyhoedd i’w weld.

Canlyniadau/gwaddol?: Datblygu dealltwriaeth o hanes lleol, casglu gwybodaeth leol a chyfrannu at arddangosfa leol hefyd.