PROJECTS

Ysgol Gyfun Aberaeron – Murlun coffau cyfraniad lleol, ardal Aberaeron i ymdrech y Rhyfel Byd Cyntaf

Events and News feature holding image - 220x140

This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Ein syniad:

Bydd disgyblion yn gweithio gydag aelodau o’r Pwyllgor Coffa Rhyfel yn Aberaeron i gynhyrchu murlun sy’n coffáu cyfraniad pobl Aberaeron at y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bydd y dysgwyr yn dysgu am brofiadau pobl o’u hardal ac yn dod i ddeall y cyfnod yn well drwy hyn. Drwy weithio ag artist lleol,  byddant yn meithrin cysylltiadau gyda’r gymuned, yn cael y profiad o weithio fel tîm a hybu eu sgiliau cydweithio a chreu. Bydd yr hanes yn cael ei gofnodi mewn murlun coffadwriaeth ar furiau’r ysgol Uwchradd a fydd ar gael am genedlaethau i ddod.

Yr hyn a ddigwyddodd:

Bu’n brosiect gwych i’r ysgol gan iddo gryfhau cysylltiadau gyda’r gymuned a thanio chwilfrydedd y disgyblion am eu hardal yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Daeth aelodau o Gymdeithas Aberaeron i rannu hanesion am y rhyfel gyda’r disgyblion , hanes trugolion yr ardal a chyn ddisgyblion y Ysgol Gyfun Aberaeron.  Fel rhan o gydweithio a chasglu tystiolaeth leol, paratodd y disgyblion waith ar gyfer arddangosfa ‘Amser i Gofio’  y Gymdeithas yng Nghapel Peniel yn y dref .  Cafodd y disgyblion ymweld a’r arddangosfa a chael mwy o  straeon  lleol am y Rhyfel Mawr yn y capel gan Euros Lewis o’r theatr lleol sef- Theatr Felin Fach. Ar ôl casglu eu gwybodaeth leol dechreuwyd  ar gynllunio’r murlun . Cafodd disgyblion ysgolion cynradd y cylch ar  ddiwrnod pontio  y cyfle i gynllunio a  chyd weithio gyda’r disgyblion .Mae’r murlun yn llawn cyfeiriadau lleol ac mae wedi ei ddylunio mewn ffordd glyfar iawn gan y disgyblion , yn llawn negeseuon a delweddau grymus. Cafwyd cyfle i drafod cyfraniad yr ardal mewn mwy o ddyfnder yn y gwersi hanes. Mae’r prosiect wedi dyfnhau gwybodaeth y disgyblion am yr ardal yn ystod y rhyfel, y colledion , cyfraniad y merched i waith y Rhyfel  , ac  o’u hanesion teuluol personol  eu hunain.

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - LogoDiolch am y cyfle i  ymgymeryd a phrosiect o’r math yma. Mae wedi bod yn gyfle amhrisiadwy. Cafodd y disgyblion weithio â artist talentog, rydym wedi cryfhau cysylltiadau yn y gymdeithas rhwng ysgolion a’r gymuned, ac yn bwysicach oll  addysgwyd y disgyblion am eu gorffennol sy’n hollbwysig er mwyn deall a dysgu am y presennol. Bydd y murlun yn destun trafodaeth a dysg yn y gymdeithas  am ddegawdau i ddod.

 

Gwefannau- https://www.facebook.com/pages/Ysgol-Gyfun-Aberaeron

www.ygaberaeron.org.uk

-http://www.cymdeithasaberaeron.org

-http://www.cambrian-news.co.uk