PROJECTS

Ysgol David Hughes – Curadu arddangosfa yn Oriel Môn a fydd yn dangos effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion Ynys Môn

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Gan weithio gyda Swyddog Arddangosfeydd Oriel Môn, bydd y disgyblion yn curadu arddangosfa. Byddant yn gweithio ar yr arddangosfa yn Oriel Môn gan drydar am y profiad fel rhan o ymgyrch Kids in Museums (Hydref – Tachwedd 2014). Byddant yn paratoi deunyddiau addysgol i Flwyddyn 9 ar gyfer eu hymweliad â’r arddangosfa. Byddant yn trefnu a chynnal noson lansio’r arddangosfa a chreu cofnod digidol ar raglen Flippin Book i’w roi ar wefan yr ysgol a gwefan Oriel Môn (Ionawr – Chwefror 2015).