PROJECTS

Ysgol Bro Myrddin – Ymweliad a Ffos Y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mae Morfa

Events and News feature holding image - 220x140This project is part of the Welsh Government’s Remembering the First World War – £1000 grant for secondary schools in Wales scheme. Every secondary school in Wales has the opportunity to apply to receive up to £1,000 to develop creative and innovative projects to commemorate the First World War. For more information and guidance on how to apply, click here.

*All text has been provided by the school

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Dros y tair blynedd nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 9 yn ymweld â’r ffosydd sydd wedi’u hailadeiladu ym Mae Morfa. Bydd y tywyswyr yno yn esbonio’n fanwl sut brofiad oedd byw yn y cyfnod. Wrth weld y ffosydd drostynt eu hunain, caiff y disgyblion well syniad o’r amgylchiadau a wynebai’r milwyr a’r caledi yr oedd yn rhaid iddynt eu brofi a’i ddioddef. Bydd lluniau a disgrifiadau o’r ymweliad yn cael eu cyhoeddi yn y Papur Bro ac yn y Carmarthen Journal.

Rwy eisiau rhoi’r profiad yma i gymaint o ddisgyblion a phosib felly bydd y cynllun yn dechrau eleni ac yn gorffen yn 2016.