EVENTS

Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngogledd Ceredigion: Capel Seion

10/07/2014 5:00pm - 10/07/2014 7:00pm

Exhibition, Other

Neuadd y pentref
Capel Bangor
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4ED

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Prosiect Cofio a Myfyrio

Y BWRIAD:
Creu arddangosfa (ar gyfer mis Hydref) o bethau sy’n perthyn i deuluoedd a chymdogaethau lleol.

YR ANGEN:
Llythyron, lluniau, cardiau post, medalau, dillad neu – yn wir – unrhyw beth yn eich meddiant sydd â pherthynas leol â’r Rhyfel Byd 1af

BETH I’W WNEUD:
Dewch â beth bynnag sydd gennych i unrhyw un o’r canolfannau isod ar y dyddiad a’r amser priodol.

BETH FYDD YN DIGWYDD:
Byddwn yn sganio neu yn gwneud copi yn y fan a’r lle.

 

BYDD PANED A CHROESO MAWR YM MHOB CANOLFAN

Manylion pellach gan John Leeding 01970 832672

 

DIWRNODAU CYWAIN ERAILL

8 GORFFENNAF
Neuadd yr Eglwys,
Penrhyn-coch (5–7 o’r gloch)

9 GORFFENNAF
Neuadd Rhydypennau
(2–4 o’r gloch)

10 GORFFENNAF
Neuadd Pen-llwyn
(2–4 o’r gloch)

11 GORFFENNAF
Neuadd Goff a Tal-y-bont
(2–4 o’r gloch)