EVENTS

“Hanes y bechgyn ifanc a adawodd Llandysul i fynd i ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.”

Cymdeithas Hanes Llandysul Lleol a'r Fro / Llandysul & District Local History Society

05/08/2014 4:00pm - 05/08/2014 4:45pm

Talk Lecture

Eisteddfod Genedlaethol
Sir Gaerfyrddin
Llanelli
SA15 2LF

Website: http://http://www.hanesllandysulhistory.co.uk/

Bydd y Cymdeithas yn wneud cyflwyniad am Llandysul a’r Rhyfel Byd 1af yn yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn Llanelli ar Ddydd Mawrth, 5ed o Awst am 4yh, ym Maes D, sef y canolfan i Ddysgwyr Cymraeg yn yr Eisteddfod.

The Society will be doing a presentation about Llandysul and World War 1 at the National Eisteddfod of Wales in Llanelli on Tuesday 5th August at 4pm in Maes D, which is the tent for Welsh Learners at the Eisteddfod.