EVENTS

Cyngerdd ‘Cofio Canrif’

Prosiect 'Cofio a Myfyrio' – Gogledd Ceredigion

16/02/2016 7:30pm - 16/02/2016 9:30pm

Concert

Capel y Garn
Ceredigion
Bow Street
SY24 5BQ

This item was provided to Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 in Welsh only.

Digwyddiad i nodi canmlwyddiant cyngerdd a gynhaliwyd yng Nghapel y Garn, Bow Street, ar 16 Chwefror 1916. Ganrif yn ôl roedd cerddorion o Wlad Belg oedd yn ffoaduriaid yn ardal Aberystwyth ymysg y rhai oedd yn cymryd rhan yn y cyngerdd, a drefnwyd i godi arian at Ysbyty’r Groes Goch, Aberystwyth.

Yn ffodus, mae rhaglen y cyngerdd gwreiddiol wedi goroesi a bydd eitemau o’r rhaglen honno yn cael eu perfformio, y tro hwn gan artistiaid lleol, yn y cyngerdd ar 20 Chwefror 2016. Ceir cyflwyniad i hanes y cerddorion o Wlad Belg gan Dr Rhian Davies, cyfarwyddwraig Gŵyl Gregynog, a bydd Siôn Meredith yn sôn am waith elusennol sy’n cael ei wneud i geisio lleddfu amgylchiadau ffoaduriaid heddiw.

Croeso cynnes i bawb – mynediad am ddim; gwneir casgliad tuag at y Groes Goch